Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hudebnivychova.cz,
jehož provozovatelem je:  
Martin Vozar
se sídlem: Bezručova 421/22, 741 01 Nový Jičín IČO: 73932191 DIČ: CZ7611277894  


Tel: 739 921 082
e-mail: Martin8888eznam.cz  


Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele)   a kupujícího (zákazníka). Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.hudebnivychova.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje,  že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Základní charakteristika nabízeného zboží: výukové materiály - knihy, učebnice a další pomůcky určené zejména školám, pedagogům a studentům.

 
1. Práva a povinnosti prodejce 

Objednávku lze uskutečnit prostřednictvím emailové pošty, telefonicky nebo písemně. Prodávající potvrdí přijetí objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně chybná a také si prodávající vyhrazuje právo vyřízení objednávky pozastavit, pokud zákazník  nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží.  Závazné objednávky jsou vyřizovány do 14 dnů (běžně doručujeme do 5 pracovních dnů). Prodávající se také zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, využije pouze pro zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem. Veškeré osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

 
Zboží je zákazníkovi dodáváno:

1. Českou poštou na dobírku. Cenu zákazník zaplatí při převzetí zásilky.

2. Českou poštou, platba na účet. 

3. Osobní odběr, zákazník zaplatí v hotovosti při převzetí zboží na adrese provozovny:

Martin Vozar,
Bezručova 421/22,
741 01 Nový Jičín.

Při neodebrání zboží do 14 dnů bude objednávka po této lhůtě stornována.


2. Práva a povinnosti kupujícího (zákazník)


Kupující je povinen uvést správné a úplné údaje v objednávce, zejména pak poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, kontakty pro upřesnění objednávky. Kupující uvede do objednávky fakturační údaje, pokud je zboží hrazeno na fakturu.  Kupující se zavazuje odebrat a zaplatit závazně objednané zboží. Cena zboží je uvedena cena včetně DPH. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platně je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Po předchozí dohodě nakupujícího s prodávajícím lze domluvit i jinou dobu splatnosti.  Kupujícímu se doporučuje, aby při dodání zásilky od přepravce České pošty, zkontroloval stav zásilky (poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví známky poškození. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné poškození sepsat v předávacím protokolu přepravce. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nebude brán zřetel. Ke každému zboží je přiložena faktura nebo dodací list s datem zakoupení. Případný rozdíl mezi dokladem a skutečně dodaným zbožím je zákazník povinen sdělit prodávajícímu co nejdříve, nejpozději do tří dnů od přijetí zásilky.  V případě, že kupující nepřevezme zaslané zboží prodávajícím, je kupující povinen uhradit prodávajícímu skutečně vynaložené náklady na přepravu zboží.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

3. Cena zboží

Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě www.hudebnivychova.cz jsou konečné  a platné ke dni podání objednávky. Cena zboží je uvedena včetně DPH. Množstevní slevy  se vztahují pouze na uvedené zboží. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat s jiným zbožím.

Prodávající je plátce DPH.

4. Reklamační řád

Na zakoupené zboží se vztahuje ZÁKONNÁ ZÁRUČNÍ LHŮTA. Tato lhůta je započata dnem vystavení příslušného dokladu o zakoupení. Kupující informuje o reklamaci prodávajícího  a uvede důvod reklamace.  Reklamace se uznává pouze po předložení dokladu o zakoupení. Nárok na uznání reklamace zaniká v případě, že reklamované zboží  je poškozeno ze strany kupujícího. Prodejce je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě  30 dnů. Zákonná lhůta začíná běžet dnem doručení reklamace prodejci. Prodejce vymění
reklamované zboží za nové. 

Pokud reklamované zboží prodejce již nemá v prodeji, má zákazník nárok na vrácení peněz.  

5. Závěrečné ustanovení

Odesláním objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v nabídce internetového obchodu www.hudebnivychova.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.7.2016. Jsou k dispozici v sídle firmy nebo jako dokument na www.hudebnivychova.cz  

Od 1.března 2017 spadá náš obchod pod zákon o EET.

 „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Informace o pravidlech EET:

Dle zákona se povinost registrace tržby v EET systému a povinnost vydání účtenky zákazníkovi vztahuje v případech platby hotově, platby kartou (kterou v našem eshopu ani kameném obchodě nevedeme).

V případě dobírky českou poštou nebo jiným dopravcem se EET vztahuje na platby, které jsou přepravní službou doručovány na adresu osobně nebo formou složenky (tuto možnost náš obchod až na výjímky nevyužívá).

EET registrace platby a vydání EET účtenky se  DLE ZÁKONA NEVZTAHUJE  na platby přímo na účet, a nebo na platby dobírkou - poštou zasílané na účet (tento způsob standartně využíváme od založení obchodu).

Z toho důvodu objednávky z eshopu - placené platbou převodem nebo na dobírku - v balíčku EET účtenku neobsahují - neboť se na ni EET NEZVTAHUJE! V balíčku i nadále obdržíte standartní tištěnou daňovou fakturu se všemi náležitostmi dle zákona.

 

Podmínky ochrany osobních údajů

  I.

 Základní ustanovení

 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Martin Vozar, IČO 73932191 se sídlem Bezručova 421/22, 741 01 Nový Jičín, (dále jen: „správce“). Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bezručova 22, 741 01 Nový Jičín
email: Martin8888eznam.cz
telefon: 739 921 082

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

 Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

 Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

         1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

         2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

         3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

 Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

 Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá / v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

 Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 VII.

 Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesly, zálohováním, uzamčením prostor.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 VIII.

 Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.