Kategorie a hledání
Kategorie a hledání
Kategorie produktů
Můj účet
Kategorie a hledání

Noťák mašinfírou - didaktická hra 0 KčKošík

Kód: 0000005512

Rytmický vláček je hravá a didaktická pomůcka určená pro muzikanty začátečníky a mírně pokročilé.

Cena s DPH: 265 Kč
Cena bez DPH: 219 Kč
Záruka: 24 měsíců
Skladem

Jede, jede mašinka, rytmus kouká z okýnka! Kdo pojede s námi?
Vítejte na palubě rytmického vláčku, který vás odveze do světa plného rytmů. Vláček je hravá a didaktická pomůcka určená pro muzikanty začátečníky a mírně pokročilé a zaměřuje se na procvičení 2/4, 3/4, 4/4 metra.
Tradiční výklad rytmických hodnot přirovnává noty ke koláči, jablku. Děti ho porcují a tím se od největší rytmické hodnoty (celé noty) propracovávají k menším, tedy čtvťovým, osminovým, šestnáctinovým notám. Je to logické, názorné, přesto mnohdy obtížné. Tento systém pracuje se zlomky (1/8, 1/4, 1/2) a právě toto abstraktní myšlení se u dětí rozvíjí kolem 10-11 roku. Mnoho dětí proto často s rytmem zápasí.
Systém, který přiváží rytmický vláček staví do popředí čtvrťovou notu jako základní  rytmickou hodnotu. 1 čtvereček – 1 doba – základní stavební jednotka, úsek, který je jasně daný, pro děti zřejmý. Ostatní rytmické hodnoty se pak od tohoto čtverečku logicky odvíjí. Každá rytmická hodnota má navíc čtverečky jasně oddělené, takže dítě si ihned krásně propojí: nota celá – vidím 4 čtverečky – trvá na 4 doby – počítám ji na 4. Jednotlivé rytmické hodnoty jsou ještě v názornosti podpořeny barevným odlišením. Nezapomínáme ani na pomlky a do sestavy jsme zařadili i složitější vyjádření jedné doby – dvě osminové noty, triola, čtyři šestnáctinové noty.

Grafické znázornění rytmických hodnot:
zelená barva: 1 doba – čtvrťová nota a pomlka, 2 osminové noty, triola, 4 šestnáctinové noty        
červená barva: 2 doby – půlová nota a pomlka
modrá barva: 3 doby – půlová nota s tečkou
žlutá barva: 4 doby – celá nota a pomlka
oranžová barva: - 1/2 doby - osminová nota a pomlka                        

Sada obsahuje:
14 lokomotiv – šest s označením taktu, šest s označením taktu pro mladší žáky (číslo a symbol čtvrťové noty), dvě bez označení – náhradní
24 vagónků

Jak pracovat s vláčkem:
•    k mašince 2/4 připojujeme vagónky se 2 čtverečky
•    k mašince 3/4 připojujeme vagónky se 3 čtverečky
•    k mašince 4/4 připojujeme vagónky se 4 čtverečky

Prázdné vagónky čekají, až je plně zaplníme. Systém čtverečků děti krásně povede a nemohou udělat chybu. Názorně tak vidí počet dob v konkrétních taktech (vagónech).
V hodinách lze s vláčky kreativně pracovat. Děti mohou být rozděleny do skupinek, pracovat samostatně. Mohou si vzájemně vagónky předchystávat, zaplnit třeba jen z půlky, ostatní pak doplní. Rytmické hodnoty lze používat dle potřeby. Těm úplným začátečníkům ponechat   ty jednodušší, zkušenějším přidat složitější, nebo si vytvořit kartičky další. Na závěr vždy doporučujeme hotový rytmický vláček vytleskat.

Kdo má k dispozici samolepící magnetickou fólii, může si vláčky vylepšit jejich podlepením. Můžete s nimi pak pracovat na jakémkoliv magnetickém povrchu.

Cyklus didaktických her a pomůcek Hravý muzikant, jehož součástí je i tato pomůcka, je hravým, veselým a zajímavým zpestřením výuky všech začínajících hudebníků. Je vhodný do výuky hudební nauky i individuálních hodin na základních uměleckých školách, do hodin hudební výchovy na základních školách a v neposlední řadě do rodin, kde můžou s dětmi hrát i dospělí. Hry nejsou časově náročné, děti se zlepší v chápání hudební teorie a co navíc, bude je i bavit!

Autor: Linda Horňáková

Obrázek Noťák mašinfírou - didaktická hra
Obrázek Noťák mašinfírou - didaktická hra
Obrázek Noťák mašinfírou - didaktická hra
Obrázek Noťák mašinfírou - didaktická hra