Soubor hudebních her 2

Soubor hudebních her 2 je určen k procvičování základních hudebních poznatků.

Množství:
Cena s DPH: 133,00 Kč

Soubor hudebních her 2 je určen k procvičování základních hudebních poznatků. Obsahuje 18 tvořivých her a jejich cílem je žáky motivovat k aktivní činnosti při řešení jednotlivých úkolů. Hry jsou zaměřeny na postřeh a logické myšlení. Soubor výukových her je vytištěn na tvrdých papírech (45 listů), které lze vystřihnout na jednotlivé kartičky nebo upravit podle daného úkolu. Komplet obsahuje hry na procvičení not, hudebních pojmů, nástrojů a skladatelů. Každá hra obsahuje metodický návod.

Ukázka her:

Doplňování neúplných taktů (délky not).

Učitel ukazuje karty s označením taktu a not (v rámečku s otazníkem). Žáci mají na lavici rozmístěné hodnoty not (půlová, celá, dvě čtvrťové) a zvedají kartičku se správnou délkou noty (která doplňuje daný takt místo otazníku). Hra nabízí více variant, které jsou popsány v metodickém návodu.

Kostky (noty)

Žáci dávají vedle sebe dvě kostky – název noty a notu. Lze procvičovat také samostatně, učitel řekne název noty a žák kostku položí tak, aby byla daná nota nahoře. Tímto způsobem mohou procvičovat noty také žáci mezi sebou. Výroba kostek je snadná, stačí je vystřihnout a slepit. Kostky lze zkopírovat na tvrdé papíry v libovolném počtu pro více žáků.

Podobným způsobem můžeme skládat rytmus v různých taktech. Také rytmické kostky jsou v tomto souboru (na bílém papíře).
Na každé kartičce je název noty, její délka, zápis v notové osnově a na kolik dob se počítá. Úkolem je roztřídit kartičky, které jsou správně. U zbývajících karet mohou žáci určit, proč jsou nesprávně. Hra obsahuje dva listy (celkem 24 kartiček).

Rozpoznávání hudebních nástrojů

Tato nenáročná hra je určena mladším žákům, kteří se učí rozeznávat hudební nástroje. K daným nástrojům doplňují jejich názvy. Po dokončení úkolu lze žákům nástroje blíže popsat nebo využít hudební ukázky některého z nástrojů. Také tato hra nabízí více variant (žáci dostanou pouze obrázky nástrojů a určují jejich názvy ústně). Mohou vyhledat nástroje, které vydávají vysoké tóny, nástroje strunné apod.

Rozpoznávání významných skladatelů

Žáci dostanou 18 kartiček s portréty skladatelů, ale jen polovina je správných. Učitel přečte jména skladatelů a jejich díla, žáci je vyhledají a položí vedle sebe (chybné karty dají prozatím na jiné místo). Během jedné minuty si portréty se skladateli a díly (které jsou správně) zapamatují. Poté všech 18 kartiček zamíchají a znovu roztřídí – správné a chybné.

Kontaktní formulář

V případě Vašeho zájmu o daný produkt nás neváhejte kontaktovat pomocí formuláře.


Zobrazit informace o zpracování osobních údajů

* povinné údaje