Taneční činnosti v předškolním vzdělávání

Novinka z ediční řady Komplexní metodiky přináší ověřené praktické postupy a příklady dobré praxe založené na letitých zkušenostech v tanečním vzdělávání.

Kód: RAABE02
Množství:
Cena s DPH: 389,00 Kč

Jak v dnešní „pohodlné“ době vést děti k pravidelným fyzickým aktivitám? Osvědčeným receptem je spojení pohybu s rytmem a hudbou. Novinka z ediční řady Komplexní metodiky přináší ověřené praktické postupy a příklady dobré praxe založené na letitých zkušenostech v tanečním vzdělávání. Zabývá se jak specifickým přístupem k předškolnímu dítěti při tanečních činnostech, tak třeba i výběrem hudby, rekvizit a kostýmů. Je plná námětů na pohybové hry, drobné choreografie a naleznete v ní pro inspiraci mnoho tanečních aktivit.

  • Napsaly učitelky MŠ pro potřeby praxe předškolního vzdělávání.
  • Náměty na pohybové hry, drobné choreografie, mnoho inspirace pro taneční aktivity.
  • Užitečná příručka pro rozvoj předškolních dětí ve vzdělávacích oblastech Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika i Dítě a společnost.

Dítě je prostřednictvím tanečních činností aktivně seznamováno se stavbou a strukturou lidského těla i s pohybovou kulturou.

Publikace je určena pedagogům mateřských škol, pedagogům tance, asistentům, studentům předškolní pedagogiky, studentům pedagogiky tance, pedagogům volného času, vedoucím tanečních a pohybových kroužků dětí ve věku 4–7 let i jejich rodičům.

V knize najdeme devět hlavních kapitol, které mají své podkapitoly a posloupně na sebe navazují se všemi důležitými informacemi jak v pohybových činnostech s dětmi pracovat, na co si dát pozor, čemu se vyvarovat a naopak, na co nezapomenout.
První kapitola nám přináší seznámení s tanečními činnostmi. K čemu je můžeme využít, kdy je vhodné je zařadit a také s historií tanečních dovedností. Dozvíme se zajímavé informace nejen o tanci sahající do dávné historie, ale také nás nemine představení dnešní moderny. Přečteme si, jak pracovat se samotnými předškolními dětmi. Nechybí ani upozornění, co je při tanečních činnostech nevhodné - dlouhé visy, časté tvrdé seskoky bez žíněnky, opakovaná chůze ve dřepu, opakované skoky ve dřepu, nekontrolovatelné záklony hlavy a další.
Druhá kapitola je velmi obsáhlá, dočteme se o podmínkách pro taneční činnosti. Jsou jimi nejen samotní pedagogové, kteří by měli pracovat na svém sebevzdělávání, jsou dětem vzorem i oporou, dokáží motivovat a umí reagovat na aktuální rozpoložení dětí, ale také rodina a zdravý životní styl. Informuje nás o skladbě lekce, která by měla být začata i ukončena rituálem a je nám zde také několik příkladů nabídnuto. U výběru hudby a její (re)produkce najdeme tipy jak na lidové písně, tak na písně umělé, kde máme vypsány i odkazy pro lepší hledání. Po výběru hudby nás čeká tvorba choreografie, kterou by si měli učitelé tvořit sami pro své děti a s jejich pomocí podle vlastních nápadů. Dále se dozvíme něco k vystoupením a soutěžím, jaké máme s dětmi možnosti, jak reagovat na liché počty dětí, či jak komunikovat s rodiči při pořizování videozáznamů a fotografií, což je v dnešní době velmi důležité a citlivé téma. K tanci patří také kostýmy, které bychom měli volit podle charakteru vystoupení, rekvizity, kterými rozumíme například stužku, šátek, čepici, vařečku, obruč, polštář, panenka, plyšový medvídek atp. ovšem platí zde všeho s mírou.
Další podkapitola poukazuje na důležitost spolupráce s rodinou, která by měla být otevřená a upřímná a měli bychom s rodiči konzultovat každou maličkost, jak je v publikaci uvedeno na příkladu. Vyčteme zde také důležité informace hlavně pro pedagogy. Těmi jsou taneční činnosti v Rámcových vzdělávacích programech (RVP), jak jsou zde zapracovány, do kterých oblastí v RVP PV (Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání) je řadíme a nač se můžeme odvolávat při práci s tanečními činnostmi. Poslední podkapitola nám přináší výčet vzdělávacích cílů tanečních činností.
Ve třetí kapitole se dozvíme základy pro taneční činnosti, jako jsou rytmická cvičení s tleskáním, pleskáním a hru na tělo jako takovou. Využíváme zde vytleskávání jmen, nebo jiných slov, můžeme využít téma, co v daný den děti čeká. Jsou zde již také náměty říkanek, které můžeme využívat. U všech najdeme přesný popis toho co, a jak máme provádět. Důležitá je také chůze a správné držení těla, kde opět najdeme popis výchozí pozice a další zásobu básniček i písniček, které jsou doplněny o notový zápis a rozpis pohybů.
Čtvrtá kapitola má název „V pohybu“. Seznamuje nás s pohybovými činnostmi s rekvizitou. Začátek kapitoly je věnován průpravným cvikům, lokomočním a nelokomočním aktivitám. Vše je doplněno opět o inspiraci a tipy na básničky a písničky s rozpisem pohybů, které jsou jednoduché, ale i složitější. Na své si tak přijdou všichni, jak menší děti, tak jejich starší kamarádi. Můžeme zde vidět i spoustu ilustračních fotografií, které publikaci dodávají osobitý šmrnc. Dozvíme se zde také tipy jak využít obruče, švihadla, pás, cvičení na nářadí, jak klasickém, které jistě všichni známe, ale také na netypickém, jako jsou šály (akrobatické šály) a najdeme zde i zmínku o pole dance (tanec na tyči).
Hurá do tance, zde jsou podrobně rozepsané pohyby k písním známým i méně známým. Notový zápis zde nenajdeme, ale u každé z písní je uveden odkaz na notový zápis, nebo na webové stránky www.youtube.com, kde vše potřebné najdeme.
O kontaktních tanečních aktivitách se dozvíme v šesté kapitole. Ani zde se nešetřilo inspirací a zásobou písniček a básniček šité na míru právě zmíněným kontaktním aktivitám s přesným rozpisem pohybů a také s notovým zápisem.
V publikaci nechybí ani návrhy drobných choreografií, které jsou opět doplněny notovým zápisem a popisem pohybů. Zde je inspirací nejvíc, a to k písničkám šla Nanynka do zelí, žežuličko, kde jsi byla, sluníčko, sluníčko, nebo také kdyby se v komnatách, večerníček, plakalo bejby, statistika a dalším.
Mezi pohybové aktivity patří také pohybové hry, o kterých se dozvíme i zde s dalšími rozepsanými inspiracemi.
Poslední kapitola nám dává nápovědu pro další konkrétní písně vhodné pro taneční činnosti a máme zde soupis osmdesáti písní, které můžeme použít a odkazy na tři zpěvníky, kde dále můžeme čerpat.
Poslední inspirací nám může být také literatura a internetové zdroje, kde jistě čtenář najde mnohé další tipy a zdroje pro svou práci a pro své potřeby.

Obsah

Úvod
1. Tanec a taneční činnosti
   1.1 Taneční činnosti
   1.2 Tanec
   1.3 Možnosti, příležitosti a potřeby předškolních dětí
2. Podmínky pro taneční činnosti
   2.1 Pedagog jako vzor pro děti
   2.2 Rodina jako zázemí
   2.3 Zdravý životní styl, soulad fyzické a psychické kondice
   2.4 Atmosféra a komunikace při aktivitách
   2.5 Chlapci při tanci
   2.6 Skladba lekce
   2.7 Výběr hudby a její (re)produkce
   2.8 Tvorba choreografie
   2.9 Vystoupení a soutěže
   2.10 Kostým a rekvizita
   2.11 Spolupráce s rodiči a prarodiči
   2.12 Taneční činnosti v Rámcových vzdělávacích programech
   2.13 Vzdělávací cíle tanečních činností
3. Základy pro taneční činnosti
   3.1 Rytmická cvičení
   3.2 Nálady písní a tanců
   3.3 Chůze a správné držení těla
   3.4 Básně s pohybem
4. V pohybu
5. Hurá do tance
6. Kontaktní taneční aktivity
7. Návrhy drobných choreografií
8. Pohybové hry
9. Další konkrétní písně vhodné pro taneční činnosti
Literatura

Ediční řada Komplexní činnosti

Řada nejoblíbenějších publikací učitelek a učitelů mateřských škol. Publikace jsou výtečným pomocníkem nejen pro učitelky v praxi, ale i pro studenty − budoucí pedagogy v mateřské škole.

  • Didaktika − reaguje na potřebu celoživotního vzdělávání, v souladu s aktualizovaným RVP PV,
  • tým autorek − zkušený a oblíbený tým autorek z praxe,
  • využití − praktické, inspirující, aktuální, činnostní, rozvíjející, motivační.

O autorkách

Václava Brettschneiderová, DiS.

Působí jako taneční pedagog v ZUŠ Domažlice, v Baletní školičce Divadla J. K. Tyla v Plzni, ve vlastním tanečním studiu i v jednom soukromém v Plzni, předškolním dětem se věnuje přímo v mateřských školách. V ZUŠ realizuje muzikály jako choreografka, scenáristka a režisérka. Je předsedkyní tanečního oboru krajské umělecké rady ZUŠ Plzeňského kraje, organizuje semináře pro taneční pedagogy a taneční přehlídky. Se svým manželem Petrem Brettschneiderem, členem baletního souboru Divadla J. K. Tyla v Plzni, vedou taneční kurzy pro mládež i pro dospělé. Pedagogiku tance vystudovala na konzervatoři Taneční centrum Praha, taneční obor ZUŠ absolvovala v Domažlicích. Získala 3. místo na Mistrovství ČR v kategorii show dance sóla ženy a 11. místo na Mistrovství Evropy kategorie show dance sóla ženy. Má dvě skvělé děti.

Mgr. Markéta Kubecová

Pracuje jako pedagog volného času – vede taneční přípravky pro předškolní děti, cvičení rodičů s dětmi a pěvecký sbor pro předškoláky, věnuje se laktačnímu poradenství a devět let zasvětila domácímu vzdělávání. Vystudovala pedagogiku předškolního věku v Praze na Karlově univerzitě, učitelství pro mateřské školy, obor estetika, na JČU v Českých Budějovicích a předškolní a mimoškolní pedagogiku se zaměřením na hudební výchovu na Střední pedagogické škole v Prachaticích. Věnuje se zpěvu, hře na klavír a kytaru, navštěvovala taneční obor a Sušický dětský sbor v ZUŠ Sušice. Je spoluautorkou publikací Rozvíjíme city, vůli, sebepojetí a komunikaci dětí (2015), Výběr z aktuálních školských témat: Zkušenosti s domácím vzděláváním (2016), Rozvíjíme výtvarné dovednosti a fantazii dětí (2016), Rozvíjíme hudební dovednosti dětí (2017) a Rozvíjíme environmentální cítění dětí (2018). S manželem navštěvují Křesťanský sbor, mají čtyři úžasné syny, od svých nejbližších se toho naučila nejvíc.

Autorky pojí spolupráce od roku 2001.

Kontaktní formulář

V případě Vašeho zájmu o daný produkt nás neváhejte kontaktovat pomocí formuláře.


Zobrazit informace o zpracování osobních údajů

* povinné údaje